Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2020

unwelcome
6000 5d5e 390
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaprzeblyski przeblyski
unwelcome
2533 8638 390
Reposted fromverronique verronique viaprzeblyski przeblyski
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted byLegendaryy Legendaryy
unwelcome
5067 1533 390
Reposted fromhrafn hrafn viaprzeblyski przeblyski
unwelcome
8488 e83b 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaprzeblyski przeblyski
unwelcome
"Zrozumie pan ten impuls, który każe w szlachetnym zaślepieniu, zbliżyć się do istoty pod każdym względem nieodpowiedniej (...) od której można się spodziewać jedynie przykrości, i w taką istotę, wbrew oczywistości, wcielić własny ideał, własne marzenie, skupić na niej własne nadzieje, korzyć się przed nią, kochać ją przez całe życie, nie wiedząc nawet za co".
Fiodor Dostojewski "Biesy"
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaprzeblyski przeblyski
unwelcome
Reposted fromflachsen flachsen viadisheveled disheveled

October 28 2019

unwelcome
7825 52d5 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
unwelcome
7857 1f26 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
unwelcome
8262 7c2f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos
unwelcome
9355 597e 390
Reposted fromEtnigos Etnigos

June 07 2015

Top 5 artists this week

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  

June 06 2015

unwelcome
Reposted fromkielce kielce vianastypsychotic nastypsychotic
unwelcome
5396 a276 390

yxen:

This stunning sunset reflects off a body of water in the Okavango Delta, Chobe National Park, Botswana, 1988. (Photo: Frans Lanting)

8618 53bd 390

awwww-cute:

My friend wanted a dog so he went and adopted Hank. He is a little different

unwelcome
0976 0ca5 390

magic-of-eternity:

Magic sky. Magic art. Magic painter.

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viathenatuss thenatuss
unwelcome
1345 1543 390
Reposted fromking13 king13 viaNocturia Nocturia
unwelcome
2693 fd42 390
Reposted fromiamstrong iamstrong viaNocturia Nocturia
9320 8559 390
Reposted fromancientsoul ancientsoul viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...